שומרים על הצוותים הרפואיים | איגוד הפסיכיאטריה

שומרים על הצוותים הרפואיים | איגוד הפסיכיאטריה: רקע

משבר הקורונה תובע שינוי ניכר בהתמודדות של הצוותים הרפואיים. מה יעזור לך לשמור על חוסנך הנפשי ולהמשיך בתפקודך האישי והמקצועי?

ד"ר צבי פישליו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל
שלב הוספת התשובות הסתיים
רקע

התמודדות עם משבר הקורונה דורשת שינויים דרמטיים בדפוסי העבודה מצד הצוותים הרפואיים. התמודדות זו עלולה לגבות מחיר אישי מצד אנשי הצוות העוסקים בטיפול בחולים ובמניעת התפשטות המגפה מסביב לשעון.


בימים אלה הוקם קבינט אזרחי על מנת לקדם החלטות שיעזרו בהתמודדות עם מגפת הקורונה. ברצוננו לעודד חשיבה משותפת במטרה לגבש המלצות למקבלי ההחלטות. אנו פונים אליכם לקבלת התייחסותכם והמלצותיכם.


ברצוננו להבין את הקשיים האישיים הניצבים בפני נשות ואנשי הצוותים הרפואיים, ולגבש פתרונות אשר יקלו על הקושי ויסייעו לשמור על חוסנם הנפשי של הצוותים. לשם כך, נרצה לשמוע מה יוכל לעזור לך לשמור על חוסנך הנפשי ולהמשיך בתפקודך האישי והמקצועי? נשמח להתמקדות בפתרונות הנוגעים לתחום הנפש.